Skip to main content
Trustpilot

De slimme sloten specialist

Uitstekende service

Snelle levering

Disclaimer voor Slimmedeursloten.nl

 

Smart Solution Company B.V (Kamer van Koophandel: 70214662), hierna te noemen Slimmedeursloten.nl, verleent u hierbij toegang tot https://www.Slimmedeursloten.nl/ en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Slimmedeursloten.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Slimmedeursloten.nl spant zich in om de inhoud van https://www.slimmedeursloten.nl/ zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op https://www.Slimmedeursloten.nl/ geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Slimmedeursloten.nl.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Slimmedeursloten.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Slimmedeursloten.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.